Venstre forstår det ikke

Erik Mortensen – Nye Borgerlige’s spidskandidat.

Annie Kaagaard Kristensen – Nye Borgerlige Skive

Morten Jensen – Nye Borgerlige Skive

Kan være et billede af tekst
Venstre har med Jens Peder Hedevang på formandsposten og yderligere tre medlemmer i Teknik og Miljøudvalget hovedansvaret i den årelange sag der belaster, ikke bare Søstjernefabrikken men hele GreenLab. Der er ikke bare et enkelt strejf af anerkendelse til de berørte borgere fra Jens Peder Hedevang eller de øvrige venstremedlemmer. De forstår det simpelthen ikke! De vil ikke!

Derudover har GreenLab fuld opbakning fra samtlige medlemmer af Skive Byråd, og ikke et eneste byrådsmedlem viser handlekraft i forbindelse med stanken fra området. Danish Marine Protein A/S eller Agro Enterprise Planning A/S som det retteligt har ændret navn til fortsætter med, at forpeste området med en stank af råddenskab der er til stor gene for områdets beboere.

Trods flere besøg i området fra Skive Kommune, der ifølge TV MidtVest tilkendegiver eksistensen af den generende lugt og bekræfter problemerne, er det lykkedes et uvildigt firma at foretage målinger, der ligger under de opstillede grænseværdier.

 Vi har i Nye Borgerlige som de eneste fra starten stillet os kritiske over for både Skive Kommunes arrangement i GreenLab, såvel som selve konstruktion af GreenLab.

Selskaber der har lejeaftale i GreenLab er værdiløse juridiske enheder som ved en eventuel miljøforurening eller konkurs, lader kommunens skatteborgere i stikken. Det er os, borgerne, skatteyderne i Skive Kommune der står tilbage med alle forpligtigelser.

Det er uværdigt at behandle kommunens borgere på denne facon. Derfor er der brug for alle kandidater fra Nye Borgerlige i det kommende byråd. Føj hvor det stinker!