Vasketøj

Jeg synes efterhånden det er ved at være en farce, når man mærker, hører og læser om alle de mere eller mindre tankeløse besparelser, der kastes for de ældre, de syge, de svage, børnene, men også for det personale, der skal varetage hjælpen/støtten og drage den meget vigtige omsorg for disse borgeres i vort ellers så dejlige danske velfærdssamfund.Skive Kommune har gennem flere år er lavet rigtig mange besparelser på ældreområdet (og hører det samme gælder for social og handicapområdet) og det har taget overhånd, og efter sammenlægningen af forskellige områder på social & Ældreområdet er det da slet ikke blevet bedre, det virker som om, den ene hånd ikke ved hvad den anden laver….og dog, for i forsøget på at svinge sparekniven, kan de snart blive enige om, hvordan og hvor sparekniven skal føres. Alle disse besparelser koster på det menneskelige plan, I aner ikke hvilke konsekvenser de besparelser har og får, for de mennesker det går ud over.Tag nu bare den med vasketøjet, det er rent til Klods Hans må jeg sige, når vi uddanner os som social & Sundhedshjælper og Social & Sundhedsassistent får vi mange gange i løbet af uddannelsen at vide, hvor vigtigt det er, at vi kun yder »hjælp til selvhjælp« for at styrke Borgernes EGNE ressourcer og færdigheder, da ADL (almindelig daglig livsførelse) er et led i genoptræning, vedligeholdelse, selvtillid, selvværd mv., hvordan hænger det så sammen med at Kommunen nu har besluttet, at deres vasketøj nu skal på et vaskeri? Det fortæller mig, at de politikere der pt sidder og beslutter sådanne uintelligente besparelser ikke aner hvilke konsekvenser det kan få.At ordne vasketøj er med til at vedligeholde og træne pågældendes funktionsniveau, øge selvtilliden og selvværdet, da man herigennem får lov til at vise, at man due til noget, … men NEJ de ældre, syge og svage skal ikke tro de er noget!At vi som personale hjælper og guider i forhold til vasketøj, ja det giver samtidig et socialt samvær, som også har enorm betydning for borgerne, hvor man samtidig med at ordne vasketøjet kan bruge af »den sociale kapital«, som p.t. ikke findes i Skive Kommune… Det er der simpelthen ikke tid til – det prioriteres slet slet ikke, hvilket er katastrofalt efter min mening.Socialt samvær … åndelig omsorg … ja, omsorg på alle måder, er med til at øge den enkeltes sundhedstilstand såvel fysisk som psykisk, det har ofte større effekt end en gang fysisk behandling.Skive Kommune skriver selv i Kvalitetsstandarden for 2021:Det er et mål, at støtte den enkelte borger i at leve et selvstændigt liv længst muligt. Dette skal ske med fokus på en rehabiliterende tilgang, hvor enhver indsats gives som hjælp til selvhjælp, og med fokus på forebyggelse, rehabilitering, sundhedsfremme og trivsel.• Livskvalitet gennem socialt samvær og den frivillige indsats.• Udvikling af gode tilbud til alle kommunens borgere.Jeg brænder for social & ældreområdet, men også andre områder, og derfor har jeg besluttet, at jeg stiller op til byrådet, så vil jeg kæmpe med næb og kløer for, at der skal flere penge til de ældre, de syge og svage borgere i Skive Kommune.Jeg vil kæmpe for at pengene skal følge den enkelte borger, kæmpe for mere omsorg og livskvalitet, samt kæmpe for mindre områder igen og beholde de mindre plejehjem, kæmpe for mere medbestemmelse til borgeren og større tillid og ansvar til personalet indenfor disse områder, jeg vil rigtig gerne være med til at gøre en forskel.90Nåede personer9InteraktionerBoost opslag

Annie K. Kristensen, NYE BORGERLIGE

Kan være et billede af tekst