Ung med diagnose i Skive

Morten Jensen, Nye Borgerlige

Du skal endelig ikke tro at du er noget. Den uddannelse du og din familie, mener er den bedste for dig, kan du ikke magte. Desuden er den lidt dyrere end den uddannelse vi foreslår dig.

End ikke en positiv og anerkendende udtalelse, fra den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse AspIT, har indflydelse på Skive Kommunes vurdering, af hvorvidt det er en mulighed for en unge kvinde.

I 2020 havde Skive Kommune i en periode 469 unge mennesker på kontanthjælpsydelser, på trods af en ifølge Skive Kommune, intensiv indsats for at fastholde de unges tilknytning til arbejdsmarkedet. Meget tyder på at indsatsen ikke er den rigtige i forhold til de unge.

Hvorfor skal man, blot fordi man har en diagnose begrænses og afholdes fra de muligheder som andre unge? Når et ungt menneske beder om hjælp til en god start i livet er Skive Kommune afvisende.

Det skal ikke være den politiske linje her i Skive. I Nye Borgerlige mener vi, at alle danskere skal kunne leve et værdigt liv. Det vil vi kæmpe for i Skive Byråd. Vi skal have mindre kommune – mere menneske. Vi har ikke råd til at tabe så mange unge mennesker på gulvet.

Og igen er vi tilbage ved den forvaltning, der tilsyneladende heller ikke i dette tilfælde har håndteret sagen korrekt mht. klagevejledning. Skive Kommunes socialchef, Heidi Becker-Rasmussen redegør her i Skive Folkeblad om muligheden for at klage over et mundtligt afslag. Hvorfor byder man borgere i Skive denne behandling?