Turisme i Skive Kommune

Man skal kende sin besøgstid, også når det gælder turister. Det kan ingen lunde være tilfældet når Skive Kommunes politikere og forvaltning accepterer ferieafvikling blandt færgeriets personale i højsæsonen.

Der er behov og mulighed for at servicere furboer og turister med to færger.

Vi kan i tirsdagens udgave af Skive Folkeblad læse, hvordan Fur igen i år et tilløbsstykke for turister. Det er herligt og helt igennem fantastisk, at det er lykkedes for furboer og tilflyttere at skabe denne succes. Måske bidrager også Naturstyrelsen og flere kulturministre også til turisternes valfarten til Fur, Danmarks skønneste Ø.

Færgeoverfarten har dog vist sig at være en flaskehals, der har været årsag til en del frustration. Ikke mindst fra furboerne selv, hvilket er helt forståeligt. Ifølge en udtalelse fra overfartsleder Anne-Marie Mortensen fra Fur Færgeri skyldes det kombinationen af ferieafvikling og det fantastiske danske sommervejr, vi oplever i øjeblikket.  

Dette er endnu et eksempel på, at politikere og den kommunale forvaltning er blottet for sund fornuft. Der skal ikke noget steds i Skive Kommune afvikles ferie i højsæsonen, som kan være en hindring for turisme eller skabe anledning for en negativ oplevelse af vores kommune. Man skal ikke opfordre turister til at blive væk, heller ikke mellem klokken 10 & 14

Nye Borgerlige ønsker fuld økonomisk trafikal ligestilling, således at det ikke koster mere at sejle 1 kilometer på den blå landevej, end det koster at køre 1 kilometer på den sorte landevej – hele året og på alle afgange.

Dyr færgetransport skal være en saga blot, for transport af varer og personer må ikke betyde en ekstra økonomisk byrde for vores ø-samfund, da det er samfund, vi ønsker bevaret som levende med muligheder for vækst og velstand.

Når det kommer til kommunalpolitik, så skal politikerne også i kommunerne bestemme mindre. Danskerne skal bestemme meget mere selv – også over flere af deres egne penge.

Der er i Skive Kommune et stærkt behov for at indarbejde en kultur, hvor man erkender, at man kan blive endnu bedre ved at tage ved lære af andre kommuner.

Det vil kræve en kulturændring i byråd og administration. Borgerne skal have den bedst mulige behandling og de bedst tænkelige tilbud til det lavest mulige skattetryk.

Morten Jensen, Nye Borgerlige