Trist læsning om unge i Skive

Morten Jensen – Nye Borgerlige Skive

Jeg vil starte med at konstatere med tilfredshed, at allerede før Nye Borgerlige er indtrådt i byrådet, har vores fokus på problematikken en positiv effekt. Der er menneskeskæbner bag disse tal.

Kære byrådspolitikere. Det er nogle fuldstændig vanvittige tal, der offentliggøres i den seneste rapport, ”Notat om ungeanalyse” Den aktuelle udvikling kan ikke fortsætte og det vækker undren, at man endnu ikke har formået at stabilisere udviklingen!

Kan være et billede af 1 person og skæg

Følgende er trukket direkte fra Notat om ungeanalyse, dateret 27/9-2021:

Skive er den kommune i Danmark, næst efter Langelands Kommune, som har den højeste andel af tilflyttere på kontanthjælp. I 2019 var 24,9 % af kommunens kontanthjælpsmodtagere flyttet til kommunen mellem 2014 og 2019. – Skive har haft en nettotilflytning på 205 kontanthjælpsmodtagere fra 2014-2019 

Analysen viser, at 45,4 % af de unge på uddannelseshjælp har gennemført 9. eller 10. klasse. Næsten halvdelen af de unge (49 %), har ikke afsluttet folkeskolen med en afgangsprøve. Endvidere viser analysen, at 34,3 % har gået i specialklasse, svarende til 130 unge.

Rapporten nævner flere parametre, der påvirker de unges vej mod uddannelse og arbejde. En af de væsentlige parametre er de unges helbredssituation – herunder deres psykiske helbred. Samlet set er 69,9 % af de unge blevet diagnosticeret med en psykisk sygdom.

Den største udskiftning i bopælsadresse ses blandt de 25-30-årige, der har skiftet adresse mellem 25 og 47 gange!

Analysen viser, at 61,2 % af de unge har flere afbrudte forløb. Blandt de hyppigste årsager til, at unge dropper ud af uddannelse, er ustabilt fremmøde, sygdom eller at uddannelsen ikke var i overensstemmelse med de unges forventninger.

Analysen viser, at 285 ud af 379 unge har været i tilbud (75,2 %). Ud af de 285 unge, der har deltaget i tilbud, er aktiveringsandelen blandt 18-24-årige på 57,2 %, mens aktiveringsandelen blandt de 25-30-årige er 42,8 %. Endvidere viser analysen, at de unge i gennemsnit har deltaget i 6,9 tilbud i løbet af deres ydelsesforløb, hvoraf 26 unge har deltaget i 17-33 tilbud pr. 23. februar 2021.

Jeg husker sommerens skriverier i Skive Folkeblad om uddannelsestilbud til en ung kvinde der b.la. af økonomiske årsager, ikke blev tilbudt en uddannelse hun kunne se sig selv i. Denne rapport viser med al tydelighed, vigtigheden af det enkelte menneskes indflydelse på egen tilværelse.

Link til Notat om ungeanalyse

https://dagsordener.skive.dk/vis/pdf/bilag/bb6b9d1b-697e-4951-85fb-99ee739cc5d4/?redirectDirectlyToPdf=false