Som vinden blæser

Energidebatten i Danmark drejer sig i øjeblikket meget om Power to X (PtX) og Vindenergi i kombination. Dette koncept er også en central del af GreenLab. Ideen er at bygge en voldsom overkapacitet af Vindmøller og bruge strømmen til at fremstille PtX, dvs. Brint, Ammoniak og andre syntetiske brændstoffer. Disse brændstoffer skal bl.a. bruges til at drive generatorer der kan producere strøm når vinden ikke blæser og solen ikke skinner. Vindmølleindustrien ser dette som en gylden mulighed for at fremstille titusindvis af vindmøller i en stadig strøm, og udskifte dem løbende. PtX bliver derfor solgt som løsningen på Vindenergiens ustabile og upålidelige produktion, og vore politikere har helhjertet kastet sig ud i dette nonsens projekt. Det man ikke fortæller danskerne er, at der i en hver konvertering er et tab. I dette tilfælde er tabet meget voldsomt, 75-85 % Direkte omskrevet svarer det til at når en vindmølle tager 100 rotationer, udnytter man kun i bedste fald de 25. PtX og Vindenergi er med andre ord et økonomisk mareridt, som vil gøre nogle firmaer enormt rige gennem statstilskud og leverer energi til danskerne til absurde priser. Klimaminister Dan Jørgensen omtaler det som science. Jeg kalder det fiction. Problemet er at denne milliard regning ender hos forbrugerne, altså dig og mig. Energiøkonomien i PtX er elendig og en energiforsyning baseret på denne kombination kræver at vores vindmølle kapacitet udvides fra nuværende 6200 MWe til mindst det 10 dobbelte. Atomkraft vil kunne løse opgaven med en kapacitet på 25%, ved direkte elektrificering, af vores transport og brug af fjernvarme til opvarmning. Nye Borgerlige, derfor!

MORTEN JENSEN, NYE BORGERLIGE, SKIVE

Kan være et billede af tekst, der siger "Trucks: direct electrification most efficient by far Direct lectrification Hydrogen Power-to-liquid Power-to-methane 2020 2050 2020 2050 2020 2050 2020 2050 100% renewable electricity Electrolysis 100% renewable electricity 100% renewable electricity co, air-capture FT-synthesis/ methanation Transportation, 76% renewable electricity 76% and distribution Fuel production efficiency 72% 73% 94% Charging equipment 68% 93% Battery charge efficiency 55% electricity conversion 52% Inversion DC/AC Engine/motor efficiency 95% 95% Overall efficiency 95% 77% 81% HGVS. atenaries. Hydrogen includeso dual-fue TRANSPORT ENVIRONMENT transportenvironment.org 33% 42% 23% 29% 22% 28% into account different production electrification represents running includes Assuming fficiency Peters (2013), 2017), Energy Umweltbundesamt (2020),"