Solceller bliver et stort affaldsproblem

Over de næste 30 år kasseres solceller som generer op til 140.000 tons affald, som kun har meget begrænsede genanvendelsesmuligheder.

Priserne på solceller er raslet ned i takt med, at effektiviteten samtidig er steget. Det har skabt et blomstrende marked for opsætning af solcelleprojekter, og i den seneste fremskrivning fra Energistyrelsen forventes solcellekapaciteten i Danmark at femdobles frem mod 2025.

Det lyder som en solstrålehistorie – men som i et hvert andet eventyr, så har medaljen også en bagside. Solcellerne bliver nedslidt, mister effektivitet og holder til sidst helt op med at virke. Det vil med tiden udvikle sig til et seriøst affaldsproblem, for der findes i dag kun meget begrænsede muligheder for genanvendelse af solceller.

Der er i forbindelse med et projekt for Miljøstyrelsen lavet en fremskrivning af de affaldsmængder, som der i Danmark kan forventes fra solceller de næste 30 år.

I øjeblikket dannes der ikke særligt mange ton årligt i Danmark, men pludselig begynder der at ske noget. I slutningen af 2020’erne, begynder tallene at vokse kraftigt.

Denne mængde er kun i Danmark. Hvis man kigger på verdensplan, så er det helt vanvittige tal. Det bliver et stort problem i fremtiden.

https://pro.ing.dk/gridtech/article/doede-solceller-bliver-et-bekymrende-stort-affaldsproblem-8907?forceNewData=true