Skive Kommune udtaler

Reaktion på Station2’s kriminalmagasin

TV2 sender i aften kriminalmagasinet Station 2 ’Mishandlet og svigtet’. Udsendelsen handler om en voksen person, der tidligere har været bosat i Skive Kommune, og som har været igennem et yderst ulykkeligt forløb i en kompliceret kriminalsag.

Skive Kommune er berørt af det ulykkelige forløb. Kommunen er underlagt tavshedspligt og må ikke udtale sig i personsager, men erkender, at der er tale om en sag, hvor vi efterfølgende ser tilbage og indser, at det kunne være gjort bedre.

Skive Kommune udtaler i forlængelse af Station 2’s kriminalmagasin: 
– Vi kan ikke udtale os i den konkrete sag, men på overordnet niveau kan vi fortælle, at vi som kommune desværre møder mennesker, som vi ikke har mulighed for at hjælpe, fordi de er myndige voksne, der bestemmer over deres eget liv. Det er et meget komplekst område, og det kan være svært at hjælpe mennesker, der bliver udsat for vold, uanset hvor meget vi gerne vil.

– Som kommune kigger vi også indad. Vi skal lære af sagen, så vi bliver bedre rustet til at se tegn på vold i nære relationer. Vi har iværksat en handleplan, der skal støtte os i at hjælpe borgere, som bliver udsat for vold. Handleplanen er lavet i dialog med organisationen ’Lev Uden Vold’, som arbejder med personer, der er udsat for vold i de nære relationer.

– Vi arbejder målrettet på at styrke indsatsen, og vi kan se, at vores nye handleplan skaber opmærksomhed på problemstillingen. Så vi har positive forventninger til, at den kommer til at gøre en forskel. Handleplanen beskriver, hvordan vores medarbejdere og ledere skal handle i de tilfælde, hvor medarbejdere får mistanke om, at en borger er udsat for fysisk eller psykisk vold. Planen skal sikre, at vi handler hurtigt og ensartet. Og at vi samarbejder og koordinerer på tværs af forvaltninger og afdelinger.

Udover vores interne fokus så er Skive Kommune også i dialog med det lokale politi om handleplanen. Formålet er at sikre et fortsat stærkt lokalt samarbejde og hurtig koordinering ved mistanke om vold.

Skive Kommune medvirker ikke i Station 2’s kriminalmagasin. Men kommunen har skriftligt svaret på en række spørgsmål fra TV2. Dette er sket efter aftale med personen, som udsendelsen handler om. 

I Station 2’s udsendelse hævdes det, at Skive Kommune bevidst har fejet vigtige oplysninger ind under gulvtæppet.

– Det er ikke korrekt. Vi har kogt den omfattende og komplekse sag ned til en overskuelig, skriftlig redegørelse til socialudvalget, arbejdsmarkedsudvalget, børne- og familieudvalget og byrådet. Den skriftlige redegørelse har vi suppleret med yderligere mundtlige redegørelser på udvalgsmøder. Efterhånden som vi har dykket dybere ned i sagen, er der fremkommet yderligere oplysninger, som burde have været med i den første redegørelse. Disse oplysninger har vi orienteret de relevante udvalg om, straks vi har haft dem.

Sidst opdateret

12.10.2020 ABBA