Skive kommune og Ankestyrelsen

Ankestyrelsen er en uafhængig klagemyndighed, som jeg i mit politiske arbejde har haft stor glæde af. Skive kommune får flere sager retur fra Ankestyrelsen, der så skal genbehandles i kommunen. Flere af disse sager viser sig at være forkert behandlet af Skive kommune. På den måde får flere ret i, at Skive kommune har håndteret deres sag forkert, bevidst eller ubevidst? Jeg har eksempel på, at de svar Skive kommune har givet i en klagesag, tangerer bevidst omgåelse af sandheden. Kommunens motto er ”går den, så går den” Sager der ligger ”til højre benet” får afslag, med den konsekvent for borgerne, at de nu skal til at klage til Ankestyrelsen. Alle ved, at der er mange borgere, der ikke orker at sende en klage til Ankestyrelsen. Kommune har så opnået det, de ville.

   Skive Folkeblad og TV2 havde begge bedt om aktindsigt i den, for kommunen, skamfulde sag, vedr. mishandlingen af Christina Egebjerg Jensen. Kommune sendte, heller ikke i dette tilfælde, det som de burde. Tv2 ville, modsat Skive Folkeblad, ikke finde sig i det mangelfulde materiale, som kommunen spiste dem af med. TV2 klagede til Ankestyrelsen. Skive kommune blev derefter beordret til, at sende det de skulle. En skam, at Skive Folkeblad ikke havde samme interesse. At en kommune sender mangelfulde og fejlagtige aktindsigt kan tolkes sådan, at kommunen forsøger at dække over noget, de godt ved ikke er i orden. Men heller ikke dette kunne få de lokale politiker til at stille kritiske spørgsmål til den, indtil videre, siddende Borgmester Peder Christian Kirkegaard.

Erik Mortensen

Spidskandidat for Nye Borgerlige., Kybehuse 153 – 7870 Roslev.