Regionen betaler 16 millioner for 60 vaccinationer

På en uge i august måned vaccinerede det private firma Practio 60 danskere med de skrottede vacciner fra Johnson and Johnson eller AstraZeneca.

For det arbejde fik firmaet 15,9 millioner, altså er firmaet blevet afregnet hvad der svarer til 265.000 kr. pr vaccination i den pågældende uge. Disse oplysninger kommer fra RegionMidt, der på vegne af Sundhedsstyrelsen har stået for forhandlingen af kontrakten, samt udbetalingen til firmaet Practio.

Nu er det på tide at vore regionspolitikere kommer ud i virkeligheden og giver borgerne en forklaring på hvordan dette groteske frås med skatteydernes penge kan foregå.

Jeg byder Socialdemokratiets lokale regionsrådsmedlem Claus Kjeldsen, der i øvrigt genopstiller på et dobbeltmandat til regionsråd og byråd, velkommen til at give borgerne en forklaring på dette frås med vore skattekroner.

Det fremgår med al tydelighed at Nye Borgerliges tilgang til at nedlægge regionerne har sin fulde berettigelse. Ovennævnte eksempel er et klart signal om, at der er behov for decentralisering og en mere borgernær offentlig sektor.

Årtiers centralisering og DJØFisering har gjort sundhedssystemet ufleksibelt, dyrt og bureaukratisk.

Morten Jensen, Nye Borgerlige