Regeringen svigter, når den fortsætter millionstøtten til muslimske friskoler

Socialdemokratiet foreslog tilbage i 2017 at tage statsstøtten fra friskoler, hvor over halvdelen
af eleverne havde udenlandsk baggrund. På den måde ville Mette Frederiksen lukke skolerne,
men siden regeringskontorerne blev indtaget for over to år siden, er der intet sket.
I dag kan Jyllands-Posten så – med baggrund i beregninger fra Dansk Friskoleforening –
fortælle, at de 24 skoler med muslimsk værdigrundlag i år får hele 235 millioner kroner i
tilskud af danskernes skattekroner.
Den socialdemokratiske regering har flere gange gentaget sit valgløfte og sagt, at en konkret
model er lige på trapperne. Men vi venter fortsat, og imens regeringen sidder på hænderne,
fortsætter ekstremismen og den sociale kontrol.
Tag handsken op
Jeg og Nye Borgerlige vil ikke se til, mens regeringen svigter, så vi foreslog i november 2020 at
fjerne tilskuddet til skoler baseret på islamiske værdier, men det var alle andre partier i
Folketinget desværre imod.
Og hvordan kan det så være, når Socialdemokratiet og blå partier ønsker at stække de
muslimske friskoler? Politikerne er desværre bange for at tage fat om nældens rod og løse
problemerne fra bunden, så de nøjes med lappeløsninger.
Man vil ikke gøre det til et spørgsmål om religiøst grundlag, men vil udelukkende lade det
handle om procentdelen af elever med udenlandsk baggrund. På den måde kan man risikere
at ramme skoler, vi ikke har problemer med, hvilket vi i Nye Borgerlige finder uholdbart.
Derfor siger vi i stedet meget tydeligt, at tilskuddet skal fjernes fra skoler, der baseres på
islamiske værdier
Demokrati og islam går ikke sammen
I friskoleloven står der, at friskoler skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det
danske med frihed og folkestyre. Samtidig skal de udvikle og styrke elevernes demokratiske
dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og
menneskerettigheder – herunder ligestilling mellem kønnene.
Det er her, tingene går skævt, for demokrati og islam går ikke sammen. Islam er både en
ideologi og en religion. Kendetegnende for islam er, at den som ideologi er i opposition til
demokratiet, de personlige frihedsrettigheder, trosfriheden og ligestillingen mellem kønnene. Islamiske værdier er antidemokratiske og har intet med folkestyre at gøre. Tværtimod handler islam om at sætte religiøse love øverst og kræve, at folket følger dem – og ikke deres egen vilje.
Det skal vi naturligvis ikke støtte udbredelsen af i Danmark – heller ikke på friskolerne. For
når islam får lov til at fylde mere, bliver der mindre plads til demokratiet i et samfund. Hvad
man tænker og tror derhjemme, er ens egen sag, men islam skal ingen indflydelse have i
samfundet.
Kære regering, I kan stadig nå det
Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil har i folketingssalen i maj 2020
lovet, at regeringen senest i løbet af 2021 vil fremlægge en model på området. Jeg håber, at
ministeren holder ord, og at modellen bliver bedre end ventet.
Vi har en lang og stolt friskoletradition, hvor man kan etablere en skole baseret på frihed og
folkestyre. Hvor undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
Hvor skolerne efter deres formål og i hele deres virke skal forberede eleverne til at leve i et
samfund som det danske.
Den tradition skal vi værne om, og derfor skal vi sikre, at danskernes skattekroner går til at
uddanne børn til Danmark – og ikke til islam. Skoler i Danmark skal selvfølgelig baseres på
danske værdier. Hvis de baseres på islamiske, skal de fratages støtten.