Red ældreplejen

Danmarks Radio bedriver ikke altid journalistik. Danmarks Radio fungerer i stedet som statens kampagnekontor for venstrefløjens mål. Blandt andet med kampagner for et mål om en større, dyrere og mindre effektiv offentlig sektor. DR har netop ført kampagne for at der skal tilføres flere midler til føde-afdelingerne på landets hospitaler. De har ovenikøbet ført kampagnen baseret på falske informationer. Og; hvad der er værre, så har de gjort det bevidst.Jordmoderforeningens formand Lis Munk har været inviteret i DR P1 for at undskylde at nybagte mødre sendes tidligt hjem efter få timer. Lis Munk har med DR’s hjælp 3 gange i løbet af en formiddag fremført undskyldningen, at det skyldes færre ressourcer. De har fået for travlt… Fakta som Martin Ågerup, CEPOS beskriver i nedenstående artikel (se link til artikel i kommentarfeltet) er, at en jordemoder i gennemsnit pr. år har 38 fødsler. For 10 år siden havde jordemoderen tilsvarende 51. CEPOS har kontaktet DR med disse fakta. DR ønskede ikke at anvende fakta i forbindelse med historien!Effektiviteten i den offentlige sektor er konstant faldende og – over en bred kam – væsentligt ringere end i det private erhvervsliv. Det er den anden afsløring i den glimrende artikel af Ågerup. Arbejdsmængden på kerneydelsen (fødsler), blandt jordemødre, er på 10 år faldet med 25 %. Jeg gentager 25 procent. En jordemoder har i gennemsnit 0,8 fødsel på en hel arbejdsuge. Med andre ord. En jordemoder bruger, i gennemsnit, over en arbejdsuge (6 arbejdsdage) på at modtage 1 barn. Dette er på ingen måde enestående for jordemødre at effektiviteten i kerneydelserne falder. Det gælder generelt for den offentlige sektor, at den ikke kan effektivisere på samme måde som den private sektor. Og; det gælder generelt at den offentlige sektor ikke kan levere samme kvalitet, som vi tydeligt har set det med seneste afsløringer indenfor ældresektoren.Der er nemme og gode løsninger på begge nævnte problemstillinger. DR fungerer ikke reelt som objektivt journalistisk mediehus men er kampagnekontor for statens institutioner og regeringen. Den offentlige sektor er ineffektiv og den leverer for dårlig kvalitet. Løsningerne er 1) stop statsstøtte til DR og, i øvrigt, andre medier og 2) flyt store dele af den offentlige service til private aktører med enten selvejende eller selskabsejede institutioner. Det gælder plejehjem, skoler, børnehaver og visse sundhedstilbud som eksempelvis fødeklinikker. Civilsamfundet skal generelt gøres meget større og meget stærkere.