Lokalt Erhvervsnetværk.

Nye Borgerlige, Skivekredsen etablerer Lokalt Erhvervsnetværk.

Den laveste placering i 5 år. Skive Byråd med Borgmester Peder Chr. Kirkegaard i spidsen føler sig ramt af egen succes.
Det er borgmesterens forklaring på, hvorfor Skive Kommune falder fra en 7. til en 23. plads i DI’s Lokale Erhvervsklima.


Det er flot med en 1. plads på Kommunal sagsbehandling og en 7. plads på Skatteområdet, men jeg er sikker på at vi alle i Skive Kommune, kan være enige om at et fald fra en samlet 7. plads til en 23. plads er meget utilfredsstillende.
I Skive kommune skal vi have fokus på at blive bedre, bedre og stadigt bedre. Lad os først og fremmest fokusere på de områder som vi selv kan gøre noget ved. Lad os fokusere på de områder hvor vi kan blive meget bedre….


Den politisk opbakning og støtte fra Skive Byråd, til det lokale erhvervsliv skal styrkes.
Hos Nye Borgerlige vil vi arbejde for at sikre en målrettet prioritering, af det lokale handels- og erhvervsliv i hele Skive kommune.


Det lokale handels- og erhvervsliv skal styrkes gennem tilvalg og prioritering af lokale virksomheder i videst mulig udstrækning. Vi skal sikre gennemsigtighed og større arrangement i kommunens licitationer og udbud af arbejdsopgaver og indkøb.

Vi kan ikke udelukkende fokusere på de områder hvor Skive er placeret i top. En gennemgang af DI’s Lokale Erhvervsklima bekræfter at Skive Kommune vælger de nemme løsninger. Placeringen som nr. 23 er primært affødt pga. en 1. plads i Kommunal sagsbehandling.
Når man kikker dybere i analysen, konstaterer man straks hvor der skal sættes ind, for at forbedre vilkårene for det lokale erhvervsliv.


På området KOMMUNENS IMAGE er det nødvendigt med en ekstraordinær indsats. Her skal der særligt fokus på at fastholde og tiltrække nye borgere til Skive kommune.


Følgende områder kræver en særlig indsats:


INFRASTRUKTUR OG TRANSPORT, placering nr. 81
På spørgsmål om tilfredshed med kommunens indsats for det kommunale vejnet og den kollektive trafik, der på forskellig vis belyser kommunens indsats for at sikre en god mobilitet.
Denne kategori måler på kommunal infrastruktur. Skives placering på landkortet kan der ikke laves om på og infrastrukturen til Skive er utilfredsstillende, men det er ifølge DI’s konsulent, Louise Friis ikke det der måles på.

ARBEJDSKRAFT, placering nr. 30
Placering på spørgsmål om tilfredshed med kommunens indsats og jobcentrenes samarbejde med virksomhederne samt kommunens placering på indikatorer, der på forskellig vis belyser adgangen til kvalificeret arbejdskraft. Her viser sig et divergerende billede. Modsat oplysninger fra byrådets Arbejdsmarkedsudvalg viser rapportens tal, at Skive Kommune er meget uhensigtsmæssigt placeret i grupperne: Forventet erhvervsfrekvens for 16-64-årige & Faktisk andel på førtidspension.

FYSISKE RAMMER, placering nr. 34
Placering på spørgsmål om tilfredshed med tilgængeligheden af erhvervsgrunde, den lokale planlægning og kommunes indsats for at sikre en god digital infrastruktur kommunens indsats for at sikre gode fysiske rammer. Her er det primært manglende udbygning af bredbåndsnetværk samt vigende geografisk dækning med mobilt bredbånd der gør udslaget.

BRUG AF PRIVATE LEVERANDØRER, placering nr. 25
Kommunens placering på spørgsmål om tilfredshed med kommunens udbudsproces og betalingsfrister samt i hvor høj grad, kommunen konkurrenceudsætter fordelt på hovedkonti.
Manglende udlicitering af Sociale opgaver, administration og it. Set i lyset af flere kritiske sager i Socialforvaltningen kunne det netop her være hensigtsmæssigt med friske øjne.

KOMMUNENS IMAGE, placering nr. 84
Placering på spørgsmål om tilfredshed med kommunens indsats for at fastholde og tiltrække nye borgere og nye virksomheder til kommunen, samt i hvor høj grad det lykkes at tiltrække nye borgere og virksomheder.
Skive Kommune svigter på indsatsen for at fastholde og tiltrække nye borgere til kommunen, Nystartede virksomheder og særligt på Nettotilflytning til kommunen.
»Se hele oversigten her hvor du også kan downloade PDF«


Skive Kommune bruger mange kommunale skattekroner på GREENLAB og BIGBLUE. Den prioritering kommer i alt for ringe grad lokale virksomheder til gode.
Du er en vigtig medspiller og din virksomhed skal være med til at sikre en positiv udvikling i Skive kommune der samtidig resulterer i en større bid af kagen.
Et godt erhvervsklima er godt for succesfulde virksomheder og succesfulde virksomheder er grundlaget for succesfulde medarbejdere og et succesfuldt lokalområde…
Det er til glæde for ALLE, både på og udenfor arbejdsmarkedet…


Støt op om vores arrangementer, hvor vi fremover vil afholde møder med vores nuværende og kommende folketingsmedlemmer.
Hvis Corona situationen tillader det, afholder vi det første møde med Mogens Aaby i februar.
Mogens er vores spidskandidat i Vestjylland, til det kommende folketingsvalg og er yders kompetent inden for erhvervspolitik. Har du egnede lokaler til rådighed er det en oplagt mulighed for at fremvise virksomheden og evt. problemstillinger.
Se Mogens profiler her: »Facebook« »LinkedIn«


Se også Pernille Vermunds kommentar til Statsministerens Nytårstale »her«


Nye Borgerlige, vi sætter handling bag ordene!


Godt Nytår.
Lokalformand
Morten Jensen
+45 4083 0025