Konsekvenserne af politiske beslutninger

Morten Jensen – Nye Borgerlige Skive

Det vækker stor bekymring hos de fleste, når snakken falder på befolkningsprognosen for Skive Kommune. Venstremanden Kenneth Enggrob har hovedsaligt fokus på sin egen økonomiske gevinst, eller snarere mangel på samme.

Affolkningen er ikke unik for Skive Kommune, men de politiske beslutninger i Skive Byråd, der i årenes løb har forstærket centralisering, har i høj grad været medvirkende til denne negative udvikling.

Den katastrofale udvikling fortsætter med den seneste budgetaftale, som vore lokale politikere netop har vedtaget enstemmigt. På trods af færre borgere her i kommunen, fortætter væksten på rådhuset, med en årlig udgift til udvidelse af direktionen på 2,4 millioner. Husker du potentialet på 60 millioner? Ikke et eneste byrådsmedlem har presset på i den rigtige retning!

Udvikling i kommunens ydre lokalområder kunne udmærket være støttet af placering af den nye Autismecenter, der af gud ved hvilke årsager i stedet opføres på Bilstrupvej. Løsningen fremadrettet er decentralisering!

Lokale kunstnere og ditto interesserede ønsker sig brændende et sted hvor de »kan spilde maling på gulvet«. Med konceptet PERRON PERRON var der i 2022 budgetforslaget et stort ønske om at leje sig ind i Banegårdsbygningen.

Over en to-årig periode lød udgiften på 900.000 kr. hvilket heldigvis blev forkastet. Så spørger man sig selv; Hvorfor skal store dele af Glyngøre Skole væltes og lokalområdet svækkes når der er et behov for kvadratmeter?

Også i forbindelse med Elværkskvarteret, ødsles der med borgernes skattekroner. I mere end 10 år har slagterigrunden stået hen i det uvisse, investorer tror desværre ikke på udvikling i Skive. Alligevel bekoster man nu forlægning af Brårupgade til 18 millioner.

En vejudvidelse i forbindelse med GreenLab til 10 millioner. Trods store investeringer i seneste trafikforlig, blev der til stor ærgrelse ikke igangsat udvidelse af Gedestien nedover til Herning. Folketinget tror ikke tilstrækkeligt på udviklingen i GreenLab. Gør du?