Kernevelfærden skal styrkes – frås skal væk

Når vi ser ind i den nære fremtid sådan cirka 15 år frem i tiden, kan vi se, at der bliver flere ældre, at vi lever længere, og at der bliver behov for at styrke kernevelfærden med bedre ældreomsorg, flere plejehjem og flere ældreboliger.

Det bliver en opgave at løfte, Nye Borgerlige mener, at der skal planlægges og afsættes penge hvert år.

Det skylder vi dem, der bliver ældre, og det skylder vi os selv, fordi vi ønsker et samfund, som tager sig af dem, der ikke længere kan klare sig selv.

Der er brug for rigtig mange penge til at sikre de ældre en ordentlig tilværelse og en kvalitetsbehandling i sundheds- og plejevæsenet.

I Nye Borgerlige vil vi på landsplan afsætte godt 3 milliarder kroner hvert år de næste 14 år, således at der i 2035 vil være 43 milliarder kroner mere til rådighed for kernevelfærden, end der er i dag. Det er et solidt løft, som er muligt, hvis vi samtidig sørger for, at politikerne ikke spilder skattepengene på frås og ligegyldige projekter.

Det gør de i alt for stort omfang i dag.

Erik Mortensen Spidskandidat KV21