Morten Jensen, Skive

Morten Jensen mje@nyeborgerlige-skive.dk
Facebook - Log på eller tilmeld dig

Fra forvaltning til kærnevelfærd Med en 3 trins raket vil vi omfordele 30 millioner over 3 år. Skive Kommune er er stor arbejdsplads med 4.500 ansatte. Der skal mere fokus på kærnevelfærd, såsom skoler, institutioner og ældrepleje. Det kan vi kun opnå ved at reducere bureaukratiet og reducere de centraladministrative funktioner.

En CEPOS rapport fra 2020 viser at der i Skive Kommune er et effektiviseringspotentiale på 200 millioner, heraf 60 millioner alene i den administrative sektor. Bureaukrati og frås skal bekæmpes og der er nok at tage fat på.

Kommunens førsteprioritet skal være kærnevelfærd. Derfor skal midlerne der frigives fra bureaukrati og frås, naturligvis ud til de personer og grupper i kommunen der er hårdt ramt af årtiers besparelser & forringelser. Herefter kan kommuneskatten sænkes. Læs mere her

Beskæftigelse Skive Kommune har en lav arbejdsløshed, men kommunens politikkerne svigter på to helt centrale områder

Jeg har fokus følgende 2 områder:

Med næsten 500 unge på kanten af arbejdsmarkedet i Skive Kommune er andelen af unge på kontanthjælpsydelser i 2020 på 7,7% hvilket er markant højere end landsgennemsnittet på 4,7% Læs mere her

På området for FLYGTNINGE OG FAMILIESAMMENFØRTE er der stor forskel på mænds og kvinders beskæftigelsesgrad. Generelt er beskæftigelsen blandt indvandre alt for lav.

Kun henholdsvis 17 % af kvinderne & 61 % af mændene er i beskæftigelse. Indsatsen i Skive Kommune er alt for ringe og på flere områder nærmest ikke eksisterende.

I juli 2020 var beskæftigelsesgraden 44 i forhold til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge – i juli 2019 var den 43. Læs mere her

Bindende folkeafstemninger Mindre kommune – Mere menneske. Politikkerne og forvaltning skal i langt højere grad tvinges til at lytte til borgerne.

Bindende folkeafstemninger om vigtige lokale sager vil give et frisk pust til nærdemokratiet og styrke folkestyret.