Kære Pape og Ellemann – vågn op

Nu kan de ikke ignorere det længere, de to ledere i V og K.
Der er faldet endnu en dom ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, som viser, at
domstolen er aktivistisk og politisk.
Den har i sine afgørelser og fortolkninger fjernet sig milevidt fra den konvention, som den
skal dømme ud fra.
Det er den tidligere VLAK-regerings beslutning om at forsinke muligheden for
familiesammenføring til migranter i tre år for dem, der får midlertidig opholdstilladelse uden
at være anerkendte som flygtninge efter Flygtningekonventionen, der i dag er blevet
underkendt af domstolen.
Det må nu stå lysende klart for lederne af de to store partier i blå blok Venstre og Det
Konservative Folkeparti, at de danske politikere ikke kan fortsætte med betingelsesløst at
underkaste sig domme fra Den Europæiske menneskerettighedsdomstol.
I så fald er det ikke længere Folketinget, men en ekstremt politiserende samling af jurister og
menneskeretsaktivister i Strasbourg, der bestemmer Danmarks udlændingepolitik.
Danskerne skal bestemme i Danmark
Det er ikke acceptabelt, at danskerne ikke kan vælge politikere til Folketinget, der kan
vedtage love, der opfylder politikernes løfter til vælgerne uden at risikere at blive underkendt
af en udenlandsk domstol, som har bevæget sig langt, langt væk fra det oprindelige formål.
Danmarks udlændingepolitik skal føres i Danmark – ingen andre steder.
Nye Borgerlige er stiftet på det grundlag. Det er selve kernen i vores budskab til danskerne.
Danskerne skal bestemme hvem og hvor mange, vi lukker ind i vores eget land. Vi skal stille
krav til alle udlændinge om at overholde vores love, og vi skal ikke tvinges til at forsørge dem.
De må arbejde for føden.
Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg viser gennem sin aktivisme, at den står for det
stik modsatte.
Domstolen i Strasbourg mener sig i sin ret til at bestemme, hvem vi skal give ophold til, hvor
længe de må være her, at de kan få kærester, ægtefæller, børn og bedsteforældre til landet,
at selvom udlændingene stjæler, røver, begår vold og bedrageri, skal danskerne stadigvæk
tåle dem, forsørge dem, give dem bolig, uddannelse og adgang til både sundhed og pension. Den europæiske menneskerettighedskonvention er blevet forvrænget i fortolkninger helt ud i
det absurde.
Min appel til Pape og Ellemann
Så grelle absurditeter, at selv en Jakob Ellemann-Jensen og en Søren Pape Poulsen må indse,
at nu stopper det.
Jeg har sendt de to partiledere en personlig og direkte appel om at bruge dagens dom til et
begyndende opgør med den aktivistiske domstol i Strasbourg.
Jeg har bedt dem om at opfordre regeringen til at ignorere dommen og fastholde de danske
regler om familiesammenføring.
Europarådet, der står bag konventionen, har ingen magtmidler. Der sker ikke Danmark noget
ved at ignorere dommen, men til gengæld kan det blive begyndelsen på en rejse tilbage til et
internationalt samarbejde baseret på fornuft og respekt for de enkelte landes suverænitet.
Vi må og skal sætte foden ned nu, hvis vi vil gøre os håb om, at danskerne skal kunne
bestemme i vores eget land.
Folketinget må tilkendegive, at på udlændingepolitikken står dansk lov over afgørelser fra
menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg.
Der står intet i den artikel i Konventionen, som forbyder Danmark at indføre en tre-års grænse for familiesammenføring.
Dommen er ren aktivistisk politik rettet mod at sabotere landenes ret til at bestemme deres
egen udlændingepolitik