Frås med kommunale skattekroner

Politikkerne i Skive Kommune undskylder sig med stramme budgetter og benhårde prioriteringer. På næste økonomiudvalgsmøde er følgende på dagsordenen:

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller, at Skive Kommune indgår markedsføringsaftale på 75.000 kr. med Skive Festival 2021Skive Festival søger altså om 75.000 kr. til promovering af RENT LIV under festivalen i september 2021.Byrådet har alene fra RENT LIV puljen over de seneste tre festivaler tilført 280.000 kommunale skattekroner til Skive Festival.

RENT LIV puljens budget for 2021 er på 1.208.900 kr. Der er på nuværende tidspunkt bevilget tilsagn i 2021 på 254.000 kr. Til disposition for resten af 2021 er 954.900 kr.

Efterfølgende behandles endnu en indstilling fra Teknik, Miljø & Udvikling som indstiller, at der bevilges 44.300 ekskl. moms til projektet Rødding Æblefestival 2021Her har man tydeligvis tidligere tildelt så mange midler, at det ikke ønskes offentliggjort i sagsfremstillingen.

STOP nu denne bekostelige fordelingspolitik hvor der trækkes skattekroner op af borgernes lommer for derefter at drysse dem ud over de projekter der giver genvalg.

Morten Jensen