EU står for et falsk Europa

Danskerne skal ikke være underlagt bureaukratiske magthavere, der tildrager sig evigt større kontrol med vores liv. Det sande Europa er et fællesskab af nationalstater præget af Vestens kulturarv og værdier. Europa er hjemsted for verdenshistoriens rigeste og frieste civilisation.

Danmark er en europæisk nationalstat. Det nationale værdifællesskab, der udspringer er grundstenen i det liberale demokrati og den gensidige tillid danskerne imellem.

EU er uforeneligt med nærdemokrati, decentralisering og selvbestemmelse. Nye Borgerlige vil forlade EU til fordel for fællesskaber og samarbejdsformer, der er forenelige med nærdemokrati, decentralisering og national selvbestemmelse.

Den formelle udtrædelse af EU vil være overstået på én dag. Knap 50 års medlemskab af EF – sidenhen EU – kan ikke omgøres på én dag uden væsentlige økonomiske omkostninger. Derfor skal udmeldelsen anses som en proces frem for en begivenhed.

Når politikerne fastholder, at udenlandsk lov skal have forrang for dansk lov, undermineres folkestyret. Det må ikke være sådan, at politikerne kan forpligte Danmark til internationale aftaler i modstrid med vælgernes ønsker.

Regeringen skal udfordre international lov når den strider mod retfærdighed og danske interesser, f.eks. på udlændingeområdet. Danmark bør udtræde af aftaler, der som EU-traktaterne ikke efterlader os med et råderum til at passe på landets naturlige interesser.

Vi skal ikke acceptere, at vigtige og omfattende internationale aftaler udvides og indgås uden den danske befolknings udtrykkelige accept ved oplyste folkeafstemninger. Nye Borgerlige ønsker samarbejder, hvor magten til enhver tid kan tages tilbage af en befolkning, der altid bliver hørt og inddraget.

EU underminerer den danske velfærdsstat ved at kræve, at danske velfærdsydelser tildeles EU-borgere, uagtet at de ikke har været med til at finansiere ydelsen. I Nye Borgerlige vil vi sikre, at danske velfærdsydelser ikke skal deles med EU-borgere, der ikke har finansieret dem.