En retfærdig socialpolitik

Det er veldokumenteret, at Skive Kommune træffer mange forkerte eller direkte uretmæssige afgørelser på socialområdet. Det går især ud over borgere med handicap eller nedsatte funktionsevner, netop de som er stillet allersvagest over for systemet. En kommune er forpligtiget til at hjælpe og støtte borgerne, ikke bekæmpe dem.

Niels Ole D. Nielsen vil her i valgperiodens 11. time bringe Skive under landsgennemsnittet. Skive har på Psykiatri- og Specialrådgivningsområdet en omgørelsesprocent på 50. Hvordan kan det være et mål i sig selv at ligge lige under landsgennemsnittet på 41 procent? Jeg mener, at alt over 10 procent er kritisabelt. Forestiller man sig et revisionsfirma, benytte lignende uretmæssige principper, vil virksomheden miste sin autorisation prompte.

 Dertil kommer de mørketal som ingen taler om. Det er alle de borgere der ikke har ressourcer og helbred til at starte en klagesag. De er slet ikke repræsenteret i statistikken. Ankestyrelsens stikprøver på landsplan, konstaterer alvorlige fejl i 25-50 procent af sager, som borgerne aldrig klagede over. Derved går mange fejl ofte ustraffet hen.

Jeg tænker på hvordan det skal gå de 450 borgere her i Skive, som fra 2022 har behov for at søge tidlig pension gennem Arne ordningen. De bliver nødsaget til at ansøge nu, hvis Skive Kommune vil prøve sagerne i Ankestyrelsen.

Nye Borgerliges forslag i Folketinget om social kompensation dækker over fire områder:

Dagbøder til sløve kommuner, når frister på sagsbehandlingstider overskrides.

En social kompensation til borgeren, af den besparelse kommunen har haft ved at træffe en forkert eller ulovlig afgørelse.

En fair behandling der betaler borgeren kompensation, svarende til værdien af velfærdsydelsen for den periode, hvor borgeren uretmæssigt er blevet den nægtet.

Og endelig skal Danskerne have de velfærdsydelser, som de er berettigede til. Det skal ikke kunne betale sig for en kommune at overtræde lovgivningen.

Vælgere føler sig ført bag lyset, ved at læse debatindlæg, hvor politikere tager store livtag for at skubbe ansvaret fra sig. Heldigvis har ikke alle vælgere, hukommelse som en guldfisk….

Til forskel fra andre, er det sådan i Nye Borgerlige, at vi mener vi det vi siger og vi siger det vi mener.

Morten Jensen, Nye Borgerlige Skive