Der skal mere kul på toget, Enggaard

Erik Mortensen – Nye Borgerlige’s spidskandidat.

Det eneste du Morten Enggaard koncentrerer dig om, er, som du selv siger »mit distrikt« Resenområdet. Dine valgløfter fra sidste valgkamp står i skærende kontrast til det du skriver i dit sidste læserbrev, bragt i Skive Folkeblad 25. oktober.

Du vil fortsætte arbejdet med, at Skive by er lokomotivet, og vognene skal med, dermed sikres udvikling både i byen og i landdistrikterne. Det er her, du svigter og har svigtet. Landdistrikterne er ikke med, vi er vidne til decideret afvikling.

Du ønsker, at kandidater til det den nye kommunalbestyrelse sætter sig op i helikopteren både før og efter valget. Morten Enggaard, det hjælper ikke noget bare at sætte sig ind i en helikopter, hvis ikke også, at den letter og flyver ud over kommunens landdistrikter.

Vi fra Nye Borgerlige har selv hængt vores valgplakater op til dette kommunalvalg. Nu har vi set med egne øjne, hvor skræmmende, forfalden og forladt det ser ud i store dele af vores kommune. Nye Borgerlige vil, når vi bliver repræsenteret i den nye kommunalbestyrelse, pumpe flere penge ud i disse landområder til udvikling.

Nu er det disse områders tur til at blive tilgodeset. Der skal gøres noget ekstraordinært for at bevare kommunens institutioner.

Dette burde alle 27 medlemmer i den nye kommunalbestyrelse kunne blive enige om. Vi vil gøre vores, det har landdistrikterne fortjent, det er absolut sidste udkald.