Der er noget grundlæggende galt!

Der er noget grundlæggende galt med vores statsapparat, når myndighedspersoner bliver lige så utroværdige som visse af vores politikere i al almindelighed og som vores nuværende ministre i særdeleshed.

I dagbladet Information kan vi læse hvordan Kåre Mølbak og Statens Seruminstitut, på blot 5 dage, vender 180 grader på en tallerken i sagen om Cluster 5 mutation i Nordjylland. Først var forventeligt 5 % inficeret med Cluster 5. Siden, på 5 dage, er udmeldingen skiftet til at den sandsynligvis er helt uddød. Dette uden der er fremkommet ny faglig viden i sagen. Myndighedernes holdningsændringer er rent politisk motiveret.Ikke blot ”Cluster 5 – Mink – Nordjylland – sagen”, men hele Corona-forløbet fra februar til nu viser os et meget utroværdigt og svagt fungerende statsapparat hvor politik, videnskab og faglighed bliver mudret sammen i manipulationer og løgne med henblik på at understøtte den siddende regering.

Det minder alt for meget om den politiske dagsorden der ligger bag når Danmarks Radio ikke optræder som kritisk journalistisk mediehus, men i stedet fungerer som propagandamaskine for regeringens socialistiske dagsorden. Det minder også om den politiske dagsorden der ligger bag når Sangbogsudvalget fravælger Shubidua’s klassiker, til fordel en sang om den muslimske højtid, i den Danske Højskolesangbog. Også i det tilfælde går socialismen og islamismen hånd i hånd for at understøtte regeringen og regeringens støttepartier fra Radikale Venstre over SF til Enhedslisten. Det er afgørende at den Danske befolkning og folketingets øvrige partier kan have tillid til at fagpersonalet hos myndighederne arbejder med deres fagresort. Det er afgørende at de udtaler sig på fagligt grundlag og ikke optræder som politiske fodfolk.

Det kan kun ske hvis statens virksomheder privatiseres magtbeføjelser reduceres, og at de faglige kompetencer der anvendes ikke er offentlige ansatte hvis job er afhængigt af politikeres forgodtbefindende. Kort sagt; de skal være uafhængige. Det kan kun ske ved at ligge faglige kompetencer og rådgivning til politikere ud i privat regi blandt virksomheder i civilsamfundet. Og; det kan kun ske hvis dem som er tilbage i statsapparatet vil forstå at offentlige myndigheder er til for at servicere borgerne og ikke omvendt.I Nye borgerlige arbejder vi for et større og stærkere civilsamfund. Mindre Stat. Mere menneske.

Mogens Aaby – Spidskandidat i Vestjylland til