Den helt afgørende forskel på SF og Nye Borgerlige

Den helt afgørende forskel på SF og Nye Borgerlige er, at SF fortsætter med at fodre staten.

SF har en fuldstændig bevidstløs tilgang til omkostninger og andre folks penge.

Den menneskeskabte klimakrise https://www.skivefolkeblad.dk/artikel/1f853d82-4b88-4770-b206-2300d63551bc/

Udgifterne til denne Klimalov vil udhule velfærdsstaten og har samtidig ubetydelig effekt på klodens samlede udledning.

Hvad angår temperaturen er det slet ikke muligt at måle klodens gennemsnitstemperatur https://www.nyeborgerlige-skive.dk/667-2/