Budgetkabalen

Morten Jensen – Nye Borgerlige Skive

Kan være et billede af 1 person og tekst

Budgettet i Skive Kommune for 2022 er tilrettelagt på samme måde, som i langt de fleste danske kommuner, nemlig til fordel for politikere og embedsværk frem for kommunens borgere.

Jeg overdriver vist ikke, når jeg siger, at Christian Vad Holm ikke nærer de store tanker om min entré i kommunalpolitik. Trods tilhørsforholdet i samme politiske blok, har vi vidt forskellig opfattelse og prioritering af de tilstedeværende midler i den kommunale økonomi.

Venstre er tilhænger at en stor administration og har en tyrkertro på, at danskerne ikke kan klare sig uden for EU, med alt hvad dertil hører, ligesom Venstre har deltaget i skabelsen af et økonomisk afhængighedsforhold mellem politikere og erhvervsliv. Jo flere skattekroner, der inddrives, desto flere godbidder kan der deles ud igen. Man vil jo gerne være populær blandt vælgerne.

Det er sikkert også længe siden, en venstrepolitikker har tænkt skattelettelser. Danmark har verdens højeste skattetryk og i min optik vil det være befriende for Danmark og danskerne, at fokusere på skattenedsættelser frem for CO2-reduktioner. Hvis du vil gøre noget godt for miljøet, skal du stoppe med at købe kinesisk producerede produkter.

I Nye Borgerlige har vi en stålsat holdning til, at borgere og virksomheder skal beholde langt flere af egne midler. Vi behøver ikke politikere og embedsværket til at administrere overskuddet af vore anstrengelser.

Christian Vad Holm efterspørger mine forslag til budgettet og jeg giver gerne et par eksempler på det, jeg ser som fejldisponeringer i budgettet. Sporadiske nedslag i budgetforslaget giver anledning til følgende:

Stor var glæden, da jeg erfarede en besparelse på 2 millioner i administration i forbindelse med øget brug af hjemmearbejde og virtuelle møder mv.

Glæden var dog ganske kortvarig, da der samtidig ønskes en driftsudvidelse i kommunikation og IT på i alt 2,4 millioner årligt. Udvidelser afledt af organisationstilpasning og direktionen. Administrationsbudget 2022 ender således på svimlende 260 millioner.

Derfor vil man blandt andet spare 2 medarbejdere, til samlet 745 tusinde kroner på madfremstilling sammen med borgere i døgntilbud og bofællesskaber, samt generel reduktion på skole- og dagtilbudsområdet på 3.189 millioner.

Det opgjorte kommunepotentiale for Skive Kommune, alene på det administrative område, er på intet mindre end 60 millioner kroner, årligt! Kommunepotentialet udtrykker, hvor meget en kommune kan reducere udgifterne, hvis den er lige så udgiftseffektiv, som Vejle Kommune med landets laveste udgifter i forhold til udgiftsbehovet.

Jeg kan ikke acceptere den ene administrative udvidelse efter den anden, og samtidig massive besparelser på kernevelfærd. Centraladministrationen i Skive skal reduceres!