Biogas er en alt for dyr klimagevinst

Den årlige regning for biogasstøtte er på himmelflugt, og internationale forskere opfordrer Danmark til at droppe den. Det kan du læse i fagbladet Ingeniøren. Statsstøtten på 2,6 mia. kr. årligt der koster statskassen et rekordstort beløb, har sørget for en stadigt større produktion af biogas. Biogas produktionen fjerner kun en del af udledningen fra gyllen. Det bliver dermed alt for dyrt pr. ton CO2Biogassen består alt efter hvad der nedbrydes mellem 30-45% CO2 Man bruger begrebet grøn CO2 Opfindsomheden kender ingen grænser. Det kan aldrig blive omkostningseffektivt at bruge så ufatteligt mange penge på biogas. Årsagen er, at tilskuddet, som allerede er firedoblet over de seneste fem år, langtfra er den billigste måde at opnå CO2-reduktioner.Pointen fra World Resources Institute bekræftes af en beregning fra Energistyrelsen, der i 2018 konkluderede, at biogas i 2030 vil modtage hele 54 pct. af støtten til vedvarende energi herhjemme, mens teknologien kun vil levere 13 pct. af den vedvarende energi. Problemet med den høje pris på biogassens CO2-besparelser bliver ikke mindre af, at statsstøtten forventes at stige de kommende år. Inden 2030 forventer Energistyrelsen, at biogasproduktionen vil nå hele 42 Peta Joule årligt, hvormed tilskuddet vil stige med yderligere 6,6 mia. kr. årligt.

Læs artiklen her

MORTEN JENSEN NYE BORGERLIGE SKIVE

Kan være et billede af udendørs