Billigere biler gør samfundet rigere

Din bil så dyr, at det skader samfundsøkonomien. Registreringsafgiften skal reduceres med 75 procent, før afgiften er samfundsøkonomisk forsvarlig. Det er rent samfundsøkonomisk dumt at gøre det så dyrt gennem afgifter.

Nu har vi i en klokkeklar indrømmelse fra regeringen selv. Skatteministeren er så flink, at han har regnet ud, hvor meget bilisterne betaler for meget. Se svaret på vores lokale Facebook. Samlet set betaler en gennemsnitlig bilist 76.500 kroner for meget i afgift.

Familien Danmark betaler i dag 97.000 kroner i registreringsafgift for en gennemsnitsbil. Den burde rettelig sættes til 21.000 til gavn for familiens økonomi og for samfundets økonomi.

Finansministeriet har regnet ud, at hvis politikerne helt afskaffede registreringsafgiften på biler, ville 5.600 flere være i arbejde. Mobilitet er simpelthen godt for samfundsøkonomien.

I runde tal betyder det, at halvdelen af indtægterne fra registreringsafgiften ville komme ind igen, selvom man satte registreringsafgiften til 0 procent, og staten dermed i første omgang gik glip af 19 mia. kroner.

Regeringen anbefaler, trods denne udmelding fra Skatteministeren, højere bilafgifter som rammer socialt skævt. På samme måde, som lavere afgifter gavner samfundsøkonomien, skaber flere jobs og gør danskerne rigere, så vil højere afgifter have en lige så stærk effekt – bare i modsat retning: Vi bliver fattigere.

Men alle danskere skal være rigere, også socialdemokrater. Derfor skal de alt for høje og ufornuftige afgifter ned. Støt og stem, Nye Borgerlige løsninger er bare bedre.