ALLE bliver fattigere af højere skatter

“ALLE bliver fattigere af Mette Frederiksens politik” Og dem der er hårdest ramt, er de fattigste 10 pct. De mister 1,7 pct. pct. af deres levestandard. De 10 pct. rigeste mister 0,7 pct.

Det er regeringens EGNE økonomer i Finansministeriet, der har beregnet, at de 25 skattestigninger og ændringer i overførselsindkomster gør alle indkomstgrupper.

Det er også interessant, at Finansministeriet beregner, at erhvervsskatter (bankskat mv.) bæres af alle indkomstgrupper og også dem med lavest indkomst. Regningen sendes videre til Hr. og Fru Danmark

Nye Borgerlige fremlægger en samlet økonomisk plan for Danmark, som vil:

  • Sænke skattetrykket markant,
  • Reducere marginalbeskatningen til 38%
  • Fjerner og reducerer en række afgifter
  • Forenkle skattesystemet kraftigt
  • Løfte den private beskæftigelse med 100.000 personer
  • Gøre den private sektor større
  • Gøre den offentlige sektor mindre
  • Øge den økonomiske vækst

Mindre Stat – Mere Menneske