Kernevelfærden er gået fløjten

Skoler og dagtilbud er kernevelfærd. Forældre og børn skal sikres tilbud af højest mulig kvalitet og mere frihed til at vælge.

I Nye Borgerlige er det en grundtanke at beslutningerne skal være så tæt på borgeren som muligt, helt optimalt hos borgeren selv. Pengene skal følge borgeren, så enkelt kan det siges.

Når engagerede borgere byder ind med konstruktive løsninger, skal man som politiker bide til bolle. Et pasningsbehov opstår ikke over natten, og situationen i Rødding er endnu et tydeligt bevis på, at forvaltning og politikere sidder på hænderne alt imens der er fokus på prestigeprojekter.

Kommunen skal give plads til flere private institutioner, der kan konkurrere med de kommunale tilbud. Forældrene kan så stemme med fødderne og demonstrere, hvad der har værdi for dem. I private- og selvejende skoler og institutioner bestemmer kommunen meget mindre, forældre og ansatte er konsekvent mere tilfredse, det viser adskillelige undersøgelser.

Det betaler sig i det hele taget bedre for en kommune at lade mennesker vælge frit, frem for at opstille flere bøvlede regler for de kommunale institutioner.

Koblingsprocenten, altså kommunens tilskud til friskoler og -institutioner per barn, der for nuværende er på 76, bør naturligvis hæves til 100. Derved tildeles lige så mange penge på et barn, der går på en selvejende institution, som et barn i en kommunal skole.

Salamimetoden bliver flittigt brugt her i Skive Kommune, vore små samfund nedlægges. Det er ikke kun ældreområdet men absolut også området for skole og daginstitutionstilbud der står for skud.

Politikerne fokuserer ikke i tilstrækkelig grad på det faldende børnetal i Skive Kommune. I stedet investeres der massivt i GreenLab, hvilket slet ikke er en kommunal opgave.

Morten Jensen, Nye Borgerlige