469 unge på kanten i Skive

Det er en ordentlig mundfuld. Hele 469 unge er på kanten af arbejdsmarkedet i Skive Kommune i 2020. Nu er det seneste påhit fra formand Jan D. Andersen og Børne & Familieudvalget, overvejelser om ansættelse af en såkaldt erhvervsplaymaker til 600.000kr. Derforuden vil udvalget undersøge, hvad Skive Kommune har af erhvervsrettede indsatser. Ja undskyld mig, det er heller ikke for tidligt, hvis udvalget ikke allerede ved det.

Beskæftigelsesplan 2021 beskriver den overordnede ramme for Skive Kommunes beskæftigelsespolitik og her kan man finde et par statistikker som sammen med tidligere formand for Arbejdsmarkedsudvalget Goska Rasmussen, bliver nævnt i medierne igen og igen. Der er stolthed at spore over den heksejagt, der drives over kommunens danske ledige & sygemeldte.

Det, der sjældent eller aldrig bliver nævnt er de statistikker og tal, hvor det fremgår at det står meget skidt til med en stor gruppe unge mennesker i Skive Kommune, som er uden beskæftigelse og heller ikke er i gang med en uddannelse. I rapporten noterer man sig, på trods af en intensiv indsats på området, at andelen af unge på kontanthjælpsydelser i Skive Kommune er på hele 7,7 % mod et landsgennemsnit på 4,7 % Svarende til 2 i hver klasse. Folkeskolen i Skive skal ikke være 10 års opbevaring, det kan vi ikke være bekendt.

Det kan undre at hverken Arbejdsmarkedsudvalget eller Børne & Familieudvalget har lagt flere effektive kræfter i denne udfordring. Som jeg tidligere har nævnt, så kommer disse udfordringer ikke ud af det blå. Skolernes kvalitetsrapporter viser, at der er nogle kæmpemæssige huller flere steder i kommunen. Hvorfor bliver der ikke rettet op på det?

Unge der ikke kommer i gang med uddannelse eller finder sig et job, kan man som regel spotte flere år tidligere, nogle endda allerede før de starter i skole. Det er desværre et kraftigt nedprioriteret område i Skive Kommune, som vore politikere i en lang årrække, ikke har investeret tilstrækkeligt i og det på trods af gentagne opfordringer. Nye Borgerlige forlanger handling, ikke mere snak. Det er derfor vi siger mindre kommune – mere menneske.