Kommunepotentiale

SVAR til Niels Ole D. Nielsen som tirsdag d. 26/1 b.la. skrev følgende i Skive Folkeblad under overskriften Skattelettelser:

”at man som vælger, skal gøre sig nogle meget klare overvejelser, når nogle af avisens læserskribenterne fra højrefløjen skriver, at de vil gennemføre skattelettelser og stadigvæk ikke mener, at det vil gå ud over velfærdsopgaverne, men i stedet lover at bruge flere penge på disse områder.”

Indlæg af Niels Ole D. Nielsen

Jeg er slående enig i denne udtalelse og det er netop meget vigtigt, at man som vælger til kommunalvalget 2021 gør sig klare overvejelser om, hvorvidt man skal fortsætte med at stemme som man plejer. Der er flere omstændigheder der påvirker denne beslutning. B.la. det faktum, at kommunal velfærd er den største udgift i privatøkonomien.

Her i Skive kommune skal vi have skattelettelser og mere kommunal velfærd. Først og fremmest må vi sikre borgernes velfærd, det går efter alt at dømme hastigt den forkerte vej. Velfærden forringes for danske borgere i Skive kommune, trods den store repræsentation af socialdemokrater i byrådet. Skattelettelserne må komme senere, men de skal nok komme.

I CEPOS analysen Kommunepotentiale 2019 fremlægges økonomiske nøgletal i danske kommuner. Vejle Kommune er den mest udgiftseffektive. Til sammenligning kunne Skive Kommune, hvis man havde formået at prioritere og anvende ressourcerne i samme grad som i Vejle, reducere udgifterne med ikke mindre end 209 millioner, svarende til 4.500 kroner pr. indbygger.

Denne CEPOS analyse er Niels Ole D. Nielsen selvfølgelig bekendt med, som formand for Social- Sundhedsudvalget. Forskellen mellem Skive og Vejle er, at prioriteringen i Skive er kommunal beskæftigelse frem for kommunal velfærd. Vi har senest fået oplyst at Skive Kommune har 4.500 ansatte.

Man kunne tro at Vejle er fuldstændig strippet for tilfredse borgere og kommunal velfærd. Men det er slet ikke tilfældet, tværtimod. Mere end 90 procent af forældre med børn i dagtilbud svarer, at de er tilfredse eller meget tilfredse. På skoleområdet er 89 procent af forældrene tilfredse eller meget tilfredse.

Også de kommunalt ansatte er meget tilfredse. På en skala fra 1 til 7 er Vejle med 6,07 flot placeret. Alle disse svar ligger pænt over landsgennemsnittet, så man kan bestemt ikke konkludere at det koster på velfærden.

Det er bekvemt at give andre skylden for høje skatter og utilstrækkelig service i stedet for selv, at tage ansvaret for at drive Skive Kommune effektivt. Alene administrationspotentialet er på 70 millioner. 70 millioner kroner, for meget på administration! Du kan høre mere om CEPOS analysen her.

Det skal retfærdigvis nævnes, at der er kommuner der gør det ringere end Skive. Men som Niels Ole D. Nielsen, at være stolt over ”at der ikke er sneget sig skattelettelser ind ad bagdøren,” det mener jeg er misbrug af skatteborgernes tillid.

Trygfonden har i en måling klarlagt, at danskerne i stadig højere grad er bekymret for, at de ikke kan få en tilstrækkelig ældrepleje, når de bliver gamle. Derfor er det meget vigtigt, at borgere også kan se sig selv blive gamle her i Skive Kommune. Jeg bryder mig ikke om, at små hyggelige ældrehjem forvandles til store plejecentre, med et rend at fremmed personale.

Morten Jensen, Nye Borgerlige Skive